Devrimci, Güncel, Haber ve Makale Sitesi -
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

EN ÇOK OKUNANLAR

Sosyal PaylaşımKaypakkaya'nın Kemalizme Karşıtlığına Deniz ve Mahir'in Yaklaşımı- MUSTAFA KARTALOĞLU

SİZDEN GELENLER

16 Ekim 2012, 11:41

SİZDEN GELENLER

İbrahim Kaypakkayanın Kemalizme karşılıgı Mahir Çayanın Deniz Gezmişin Ataturkculugu Ulusalcılığı şu konuya artık bir açıklık getirme zamanı geldi......

Gençler bilmez Türkiyenin devrimci sol tarihinde bir çok simalarla karşılaşırız Hele ki 60 lı yıllar Türkiyede solun kitleselleşmesi açısından çok önemli bir zaman dilimidir Türkiyedeki sol hareketler bu yıllarda genelde devrimci öğrencilerle baş gösteriyordu Türk Solu demokrat partinin yarattığı gerici, işbirlikçi ortamdan bunalan milletimizin bir tercümanı niteliğindeydi Türk Solu işte bu yıllarda daima ilhamını Kemalist Devrimden aldı. İstiklal-i Tam prensibinin ayaklar altına alındığı bu yıllarda gençlik hızla sol sapma gösteriyordu. Fakat şimdiki solcu geçinen sözümona komprador, evrensel solcular ile o zamanın ulusalcı, yurtsever ve Atatürkçü gençlerin meşalesini yaktığı Türk Solu taban taban zıttır. Bunda şartlar ne kadar etkili bilmiyorum ama şu görünen bir gerçektir ki bugün sol bazı bölücülerin ve işbirlikçilerin yardımıyla can cekişir bir hal aldı.

O dönemlerin devrimci gençlik önderlerine baktığımızda dört isim dikkatimizi çekecektir Mahir Çayan, Deniz Gezmiş, Doğu Perinçek, İbrahim Kaypakkaya.. Ayrıca bugünün ünlü yazar çizer, medya, siyasetçi, sanatçı, profösör, terörist ve dönek takımı o zamanlarda solun bayraktarlığını yapmışlardır.

Şimdi ilk başta İbrahim Kaypakkaya ve Onun bugünkü devamı olan Apo, liboşlar, dönekler ve özgürlükçü solcuları ele alalım. Efendim sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim Bunların hepsi sorgusuz sualsiz vatan hainidir İbrahim Kaypakkaya ilk başlarda milli demokratik devrimcilere karşı sosyalist devrim bloğunda olmuştur Yani Mahir ve Denize karşı o milli kelimesine olan nefretini ilk başlarda bu şekilde göstermiştir Daha sonra toplumun Milli Demokratik Devrimcileri benimsediğini görünce MDD'cilere katılmış Daha sonra kitleselliği ve barışçıllığı rafa kaldıran akımlar yaygınlaşınca Kaypakkaya köyden kente mao tipi devrim yapma hayallariyle TİKKO denilen bugünde az da olsa faaliyet gösteren terörist örgütün kurucusudur ve kurtlere özgurluk diyen kişidir bu şahıs dikkat temedinizmi hiç tum pkk sayfalarında boy boy resimleri asılıyor Şimdi can alıcı noktaya geliyoruz bugünkü bazı özgürlükçü solcuların veya döneklerin veya Atatürk düşmanı satılık solcuların dayanağı kimmiş bakın Türk Soluna ilk darbeyi vuran çaşıt kimmiş kaypakkayanın sözlerini aktarıyorum.

1— Kemalist devrim, Türk ticaret burjuvazisinin, toprak ağalarının, tefecilerin, az miktardaki sanayi burjuvazisinin bunların üst kesiminin bir devrimidir. Yani devrimin önderleri, Türk komprador büyük burjuvazisi ve toprak ağaları sınıfıdır. Devrimde, milli karakterdeki orta burjuvazi önder güç olarak değil, yedek güç olarak yer almıştır.

2— Devrimin önderleri, daha anti-emperyalist savaş yıllarında iken İtilaf emperyalizmi ile el altından işbirliğine girişmişlerdir; emperyalistler Kemalistlere karşı hayırhah bir tutum takınmış, bir Kemalist iktidara rıza göstermeye başlamıştır.

3— Kemalistler, emperyalistlerle barış imzaladıktan sonra bu işbirliği daha da koyulaşarak devam etmiştir.

4— Kemalist hareket, özünde işçilere ve köylülere, bir toprak devrimi imkânına karşı gelişmiştir.

5— Kemalist hareketin sonucunda Türkiye'nin sömürge yarı-sömürge yarı-feodal yapısı yarı-sömürge ve yarı-feodal yapı ile yer değiştirmiştir yani yarı-sömürge ve yarı-feodal iktisadi yapı devam etmiştir.

6— Sosyal alanda, eski milli azınlıklara mensup komprador büyük burjuvazinin ve eski bürokrasinin, ulemanın hakim mevkiini, milli karakterdeki orta burjuvazi içinden palazlanan ve emperyalizmle işbirliğine girişen yeni Türk burjuvazisi, eski Türk komprador büyük burjuvazisinin bir kesimi ve yeni bürokrasi almıştır. Eski toprak ağalarının, büyük toprak sahiplerinin, tefecilerin, vurguncu tüccarların bir kısmının hakimiyeti devam etmiş, bir kısmının yerini yenileri almıştır. Kemalistler, bir bütün olarak, milli karakterdeki orta sınıfın çıkarlarını temsil etmemekte, yukardaki sınıf ve zümrelerin menfaatlerini temsil etmektedir.

7— Politik alanda, hanedanlık çıkarları ile birleştirilmiş olan meşrutiyet idaresinin yerini, yeni hakim sınıfların çıkarlarına en iyi cevap veren idare, burjuva cumhuriyeti almıştır. Bu idare, sözde bağımsız, gerçekte siyasi bakımdan emperyalizme yarı-bağımlı bir idaredir.

8— Kemalist diktatörlük sözde demokratik, gerçekte askeri faşist bir diktatörlüktür.

9— Kemalist Türkiye bile, gittikçe daha çok bir yarı-sömürge ve gerici emperyalist dünyanın bir parçası haline gelerek nihayet kendini İngiliz-Fransız emperyalizminin kucağına atmak zorunda kalmıştır.

10— Kurtuluş Savaşı'nı takip eden yıllarda, devrimin baş düşmanı Kemalist iktidardır O dönemde komünist hareketin görevi, hakim mevkiini kaybeden eski komprador burjuvaziye ve toprak ağaları kliğine karşı, Kemalistlerle ittifak değil (böyle bir ittifak zaten hiç bir zaman gerçekleşmemiştir), komprador burjuvazinin ve toprak ağalarının bir başka kliğini temsil eden Kemalist iktidarı devirmek, yerine işçi sınıfı önderliğinde ve işçi-köylü temel ittifakına dayanan demokratik halk diktatörlüğünü kurmaktır."(Age, s. 140-141)

Türkiye'de Kurtuluş Savaşı'nın sonundan itibaren komprador büyük burjuvazi ve toprak ağaları iktidara hakimdir.

Gördüğünüz gibi Kaypakkaya o dönemdeki Türk Solunun kemalizme hayranlık beslemesini ve kemalist devrimi sahiplenme ve sürdürme taraftarı olmasını içine sindiremiyor. Dolayısıyla Ulusalcı-Vatansever Sol gruplara olanca kinini kusuyor ve bugün Türkiye'nin ve en önemlisi solun başına bela olan kompradorluk hastalığının ilk kıvılcımını çakıyor. Kaypakkayanın kandırdığı kaç Türk Solcusu var bilmiyorum ama Kaypakkayanın bu beyanları ile Türkiyedeki Sol hareketin idamının başlaması eş zamanlı oluyor. Çünkü başlarda kitlesel ve kemalist devrimi sahiplenen hareket olan sol akım bir nevi marjinalleşiyor ve gençlik kandırılıyor.

Peki Denizler ve Mahirler deki asil kan nasılmış bir de ona bakalım?
Deniz Gezmiş Amerikan emperyalizmine, Sovyet revuzyonizmine, Bulgar dalkavukluguna, Romen soytariligina karşı Türk devrimcisiyim. diyecek kadar Türk Mustafa Kemal’e gerçekten sahip çıkanlar varsa bizleriz diyecek kadar da bir Atatürk hayranıdır. Deniz Gezmişin vatansever solculuğu apayrı bir konu olarak ele alınacaktır.

Gelelim Mahir Çayan'a. Mahir Çayan da Atatürk'ün "İşte benim anladığım Türk genci" dediği Türk gençlerinden bir tanesidir. O da bir solcu ve sosyalist devrimci olmasına rağmen Mustafa Kemal Atatürk'ü yadsımamış; aksine benimsemiş ve vatansever olduğunu kanıtlamıştır. Mahir Çayan'ın Deniz Gezmiş kadar gündeme gelmemesinin sebebi ise açıkça silahlı bir devrim yapma çizgisinde oluşundan kaynaklanır. "Tam bağımsız ve özgür Türkiye!" cümlesi O'nun devrimciliğinin temel prensibini ortaya koyar. Mahir Çayan zeki; mert ve bir o kadar da mangal gibi yüreği olan bir devrimcidir. Mahir Çayan bazılarının anlattığı gibi terörist değildir. Silahını vatan hainlerine karşı doğrultmuştur. Silahlı Devrim kararı yanlış bir karar olabilir fakat bu O'nun terörist olduğu anlamına gelmez kaldı ki kendisi ulusal sosyalist, vatansever, milliyetçi bir militandır. mahir Çayan ve arkadaşı Ulaş Bardakçı'nın bir takım yabancıları öldürdükleri söylenir. Mahir Çayan bunları şu şekilde açıklamıştır: "Atatürk bağımsızlık için yüzlerce İngilizi öldürdü ben de bir avuç İngilizi öldürmekten çekinmem.

Ayrıca Mahir Çayan'ın Kesintisiz Devrim adlı kitabında geçen şu satırlar gerçekten takdire şayandır.
Kemalizm, emperyalizmin işgali altındaki bir ülkenin devrimci-milliyetçilerinin bir milli kurtuluş bayrağıdır. Kemalizmin özü, emperyalizme karşı tavır alıştır. Kemalizmi bir burjuva ideolojisi, veya bütün küçük-burjuvazinin veyahut asker-sivil bütün aydın zümrenin ideolojisi saymak kesin olarak yanlıştır. Kemalizm, küçük-burjuvazinin en sol, en radikal kesiminin milliyetçilik tabanında anti-emperyalist bir tavır alışıdır. Bu yüzden, Kemalizm soldur milli kurtuluşçuluktur Kemalizm devrimci-milliyetçilerin, emperyalizme karşı aldıkları radikal politik tutumdur KEZA Deniz gezmişin savunmasında ve kendi sesinden savunmasındada belirttigi üzere Gerçekler örtülmek isteniyor Mustafa Kemal'e gerçekten sahip çıkanlar varsa onlar da bizleriz Onun İstiklal-i tam prensibini ve onun istiklal-i tam Türkiye idealini yalnızca biz devam ettiriyoruz.

Mahir Çayan ve Deniz Gezmiş bugünün İbocularına Apocularına ve satılık solcularına tokat gibi yanıtını bu satırlarla vermiştir işte...

Son olarak solcu kemalist arkadaşlarıma diyorum ki özgürlükçü liberal, kürtçü tavır takınan Atatürk'ü burjuva şoven diye eleştirmeye kalkan vatan hainleriyle kol kola giden komünist ve tehlikeli oluşpumlardan uzak durun Bir kemalist kesinlikle vatansever milliyetçi olmalıdır Kemalist olmasa bile kemalizme hayranlık veya saygı duymayan bir solcu işbirlikçidir haindir Bunu unutmayınız..

DUVARLARINDA BOY BOY ATATURK RESİMLERİ ASAN ATATURKCULERİN YİNE SAYFALARINDA KAYPAKKAYANIN RESİMLERİNİ ASMALARI ÇOK GARİP OLSA GEREK..

Bu haber 1870 defa okunmu?tur.

  Facebook'ta Paylas     TwitterTwitterda Paylas         

HABER ARA


Gelişmiş Arama
Suay Karaman Suay Karaman
ÖĞRETİM PROGRAMI – MÜFREDAT
Mahmut ÖZYÜREK Mahmut ÖZYÜREK
Makarna Siparişiyle Atatürkçülük!
Bahattin Gülyuva Bahattin Gülyuva
SATILMIŞ...
H. Hamza Erdem H. Hamza Erdem
BÜYÜKERŞEN'E KİM SALDIRDI?
Abdullah ALNIAK Abdullah ALNIAK
KİMDİR BU KIR BEDİR?
SİZDEN GELENLER SİZDEN GELENLER
Yürüyün Be Kır Bedirler Kim Tutar Sizi- ABDULLAH ALNIAK
Emrah AKGÜN Emrah AKGÜN
DAHA 19 YAŞINDA...
Bülent Esinoğlu Bülent Esinoğlu
Örtülü savaşın örtüsü açılırken...
Özgür Barış Özgür Barış
HADDİNİ BİL ERDOĞAN
Onur Doğan Onur Doğan
Unutkanlar Ülkesi

Okur yorumları kişinin kendi düşüncesidir Yorumcahaber sorumlusu değildir
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapy: MyDesign Haber Sistemi